قلم‌های فارسی

از فارسی‌وب

 

فارسی‌وب اولین مجموعهٔ قلمهای فارسی یونی‌کدی استاندارد را منتشر کرد. از جملهٔ این قلمها می‌توان ازElham، Terafik، Terafik Bold، Titr، Roya، Roya Bold، Koodak، Nazli، Nazli Bold، و Homa نام برد. (بارگیری رایگان نسخهٔ 0.4). مزیت عمدهٔ این قلمها بر قلمهای قدیمی سازگاری با یونی‌کد، استاندارد ISIRI 6219، و استانداردهای OpenType است. اگر نمایش مناسب فارسی در کامپیوتر برایتان اهمیت دارد، ما این قلمها را شدیداً توصیه می‌کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در مورد قلم و صفحه‌کلید استاندارد به این صفحه مراجعه کنید.

بارگیری

نسخهٔ 0.4 قلمهای فارسی استاندارد را از آدرس http://www.farsiweb.ir/font/farsifonts-0.4.zip دریافت کنید.

مجوز

بعضی از قلمها تحت مجوز همگانی عمومی گنو منتشر شده‌اند؛ یعنی هم نرم‌افزار آزاد هستند و هم متن باز. سایر قلمها وقتی به نسخهٔ 1.0 برسند به عنوان نرم‌افزار آزاد منتشر خواهند شد.

مطالب مرتبط

FKB-vilo.png
ابزارهای شخصی
جعبهٔ ابزار
زبان‌های دیگر